Dissabte , 20 juliol 2024

Transparència

La transparència és un principi fonamental a Castelldefels Sàhara: exercici de responsabilitat i compromís vers els nostres socis i les nostres sòcies, els patrocinadors, voluntariat i col•laboradors per informar de la feina realitzada.
La memòria anual es presenta presencialment a l’Assemblea General de socis i sòcies on estan convidats tan les sòcies com les persones interessades en conèixer la labor de Castelldefels Sàhara.
Les nostres memòries anuals suposen un gran esforç de recopilació, reflexió i autoanàlisis. En elles rendim els comptes anuals justificant el treball realitzat durant l’any.
També a l’Assemblea aprofitem per recopilar propostes i decidir les activitats i projectes de futur.

Documents PDF

Acta fundacional

Estatuts associació