Dissabte , 20 juliol 2024

Junta directiva

Relació de membres i càrrecs de la junta directiva:

  • Presidenta: Lluisa Treviño
  • Secretari: Alfonso López
  • Tesorera: Matilde Mas
  • Vocal Material: Angels Treviño
  • Vocal: Rita Borque

Lluïsa Treviño, va acollir durant quatre estius una nena saharaui, Keltum que posteriorment dins del projecte Madrassa Catalunya va venir a estudiar. El curs 2015-2016 Keltum va finalitzar els estudis d’auxiliar tècnica d’infermeria i posteriorment va fer el curs d’accés a grau superior. El 2018 va tenir la nacionalitat espanyola i va poder treballar. Lluïsa a més de treballar per l’Associació Castelldefels Sàhara, va estar implicada a l’Associació Ulad El Mizna projecte d’estudis per a joves sahrauís. Es membre actiu del Consell de Pau i Solidaritat a Castelldefels.

Alfonso López, ha estat pare d’acollida de dues nenes sahrauís durant varis estius. Després de 20 anys continua el contacte amb elles que encara viuen als campaments de refugiats sahrauís. Va ser president d’Amnistia Internacional Espanya, i actualment combina la tasca de Castelldefels Sàhara amb la coordinació de l’Estructura de Feina del Nord d’Àfrica de la secció espanyola d’ Amnistia Internacional . A Castelldefels va ser una de les persones que va crear la Plataforma Castelldefels amb els Refugiats on és membre molt actiu.

Matilde Mas, va pertànyer a la Plataforma Castelldefels amb el Sàhara durant molts anys, és una persona molt implicada amb els refugiats, actualment exerceix també la seva tasca a la Plataforma Castelldefels amb els Refugiats i és membre actiu del Consell de Pau i Solidaritat de Castelldefels representant al Grup de Dones, de la qual es tresorera de l’entitat.

Àngels Treviño, junt amb la seva germana ha tingut a casa una noia sahrauí durant quatre estius amb el Projecte Vacances en Pau i posteriorment a partir del 2010 l’han acollit amb el Projecte Madrassa per cursar estudis. Participa activament en totes les activitats que organitza l’associació.

Rita Borque, va acollir durant dos estius a Aixa amb el projecte Vacances en Pau i posteriorment amb el projecte Madrasa Catalunya, perquè tingués la oportunitat d’estudiar. Aixa va estudiar grau mitjà de perruqueria i estètica capil·lar. Actualment combina els seus estudis de grau superior de disseny gràfic amb la feina. Rita compagina la seva responsabilitat a Castelldefels Sàhara amb les tasques de l’Associació Madrasa Catalunya, entitat que té com a finalitat que joves saharauis puguin estudiar a Catalunya, on participa a la Junta de la Entitat. Ha viatjat als campaments i és una persona molt implicada a l’Associació.